Nämn alltid varje diskrimineringsgrund

Att arbeta eller engagera sig för allas lika rättigheter, villkor och möjligheter är ju viktig och nödvändig. Men väldig många har inte koll på de sju statliga diskrimineringsgrunder, trots att det borde vara en självklarhet. På grund av den här okunskapen finns det en stor risk att en inte nämner eller glömmer bort en eller flera diskrimineringsgrunderna. Det kan till exempel innebära ett osynliggörande av transfobi eller åldersmaktsordningen samband med arbetet mot diskriminering.

I det här inlägget kommer jag därför *AVSLÖJA* vilka förbud mot diskriminering som den svenska diskrimineringslagstiftningen grundar sig i.

Enligt lag får du inte bli diskriminerad på grund av:
– kön
– könsöverskridande identitet eller uttryck
– etnisk tillhörighet
– religion eller annan trosuppfattning
– funktionsnedsättning
– sexuell läggning, eller
– ålder.

Varje diskrimineringsgrund är lika viktigt och bör alltid belysas, uppmärksammas och omfattas i arbetet för allas lika värde.

Observera att diskrimineringsgrunderna inte nödvändigtvis är vattentäta och isolerade ifrån varandra. En kan bli diskriminerat på grund av flera diskrimineringsgrunder samtidigt.

Bonusfakta: Använd alltid begreppet funktionsnedsättning, och inte funktionshinder. Detta eftersom hinder uppstår när en person med funktionsnedsättning möter en miljö som är otillgänglig och därmed begränsar personen i fråga att röra sig fri.

/Gülsen Uz

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Du behöver inte hålla God Ton™, men kommentarer som bryter mot lagen, innehåller

  • svordomar och obscena ord
  • kommersiella budskap
  • personliga påhopp
  • pornografiska, främlingsfientliga och sexistiska yttranden
  • hot, trakasserier, skvaller och lögner

eller på annat sätt strider mot vår kommenteringspolicy kommer inte att publiceras. Rummet är en säker plats, kom ihåg att respektera detta!