Vilka fördelar och nackdelar finns det med solceller?

Det blir alltmer uppenbart att vi människor behöver hitta alternativa energikällor. Med den ökande graden av global uppvärmning är det inte längre ett alternativ för oss att förlita oss på fossila bränslen som en primär källa för energiproduktion.

Många vänder sig till solceller som ett sätt att generera elektricitet, men trots att denna energikälla har en hel del fördelar så finns det även vissa nackdelar som är bra att känna till. Den här artikeln kommer att gå igenom några av de viktigaste sakerna du behöver veta när det gäller solceller så att du kan avgöra om det är ett bra val för dig och din bostad.

Det är ganska dyr investering

Att köpa och montera upp solceller på sin bostad är allt annat en än billig investering. Även om priserna har sjunkit den senaste tiden är de initiala kostnaderna för att köpa och installera solpaneler ganska höga. Denna kostnad tenderar att avskräcka många människor som är vana vid att betala låga elräkningar.

Men eftersom du inte behöver bränsle eller andra dyra insatsvaror när ditt system väl är installerat är faktiskt denna relativt stora engångskostnad värt det i längden.

När du väl har köpt och installerat en komplett uppsättning solpaneler får du ett praktiskt taget underhållsfritt system som producerar kostnadsfri el åt dig och din familj. Detta kommer med tiden göra att du förmodligen kommer att spara pengar på att göra denna investering.

Miljömässigt hållbart och gratis

Solcellssystem producerar ren, förnybar energi som inte släpper ut några skadliga föroreningar i miljön som vissa andra traditionella energikällor gör. Detta är som du säkert känner till helt rätt i tiden med vår ständigt växande medvetenhet om behovet av att ta vara på vår planet för framtida generationer.

En annan stor fördel med solceller är som vi nämnde lite lätt ovanför är att solenergi också är gratis. När du väl har gjort den första investeringen i ditt solcellssystem kommer din system kunna producera el så länge solen tittar fram.

Lägre elproduktion på vintern

Vintern är den årstid då det är betydligt färre timmar dagsljus, så du kommer att märka att dina solpaneler producerar mindre el på vintern. Detta kan vara lite irriterande om du förväntade dig att förlita dig på dem för alla dina energibehov under denna tid på året.

Så tanken av att du helt och hållet ska kunna vara självförsörjande när det kommer till din el är åtminstone för oss i Sverige lite problematiskt. Därför är det viktigt att du även har ett aktivt elavtal som kan täcka upp de gånger dina solcellers energi inte räcker till helt enkelt. Om du vill ha hjälp att hitta elbolag med hög kundnöjdhet rekommenderar vi att du tar en titt hos Elavtal24. Där kan du jämföra och hitta de elbolag med de bästa kundbetygen.

Indirekt miljöpåverkan

Solenergi har som sagt ingen direkt negativ miljöpåverkan, men en nackdel med solenergi som vi bör lyfta fram är den indirekta påverkan. Solceller kan produceras på olika sätt, och transport och löpande underhåll kan påverka miljön negativt.

Solenergi har å andra sidan en betydligt mindre miljöpåverkan än vissa andra former av energi (t.ex. energi från fossila bränslen). Solenergins miljöpåverkan är praktiskt taget obefintlig jämfört med de skadliga miljöeffekterna av andra energiformer. Solcellerna behöver bara vara aktiva i två till tre år för att betala sig själva för den energi som krävdes för att tillverka och frakta dem.